Dunia Bahasa

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR

Mata pelajaran  dan Kelas
Tema / tajuk
Masa
Standard pembelajaran (Kod sahaja)
Objektif pembelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Bahan Bantu Belajar
Penilaian pengajaran dan pembelajaran
Refleksi :
i.   Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran
ii.  Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

0 comments:

Post a Comment

ANNOUCEMENT~