Dunia Bahasa

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

RPH5


             RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA
            
Mata Pelajaran

Kelas:
Bahasa Malaysia

Tahun 2 Merah
Tema/Tajuk:
Mari Bersukan – Lagu Mari Bermain
Masa:
7.30 – 8.30 pagi
Standard Pembelajaran:
4.1.2 

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i.      Menyebut dan memahami perkataan dalam seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian  dan gerak laku secara didik hibur.
ii.    Menyenarailkan jenis-jenis permainan dalam lirik lagu.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1.     Guru menujukan sebiji bola lalu membaling bola ke arah murid dan minta mereka menyambut .
2.     Guru meminta murid menyenaraikan permainan yang berkaitan dengan bola.
3.     Guru memaparkan lirik lagu dan membimbing murid untuk menyebut seni kata lagu dengan sebutan dan intonasi yang  betul.
4.     Murid menyebut lirik lagu sambil melakukan aksi yang menarik.
5.     Murid dibimbing untuk menyanyi lagu “Mari Bermain” mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”.
6.     Murid menyenaraikan jenis-jenis permainan dalam lirik lagu.
7.     Murid  membuat latihan silang kata yang diberikan oleh guru.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
Nilai Murni – kerjasama
Kreativiti dan inovatif

Bahan Bantu Belajar:
Bola, komputer, slaid Power Point , lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Murid menyebut seni kata lagu melalui nyanyian “Mari Bersukan”.
Refleksi:
27 orang daripada 30 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan ( secara rakan sebaya ).
Rph thn 2

 Lagu (Mari Bersukan )


Refleksi:
Kekuatan:
Murid dapat belajari lagu ini dengan cepat dan senang kerana memupnyai pengalaman menyanyi lagu ' are you sleeping'

Kelemahan:
 Kandungan slaid hanya satu, jika bertukar kepada pelbagai slaid yang cantik akan lebih menarik perhatian murid.


0 comments:

Post a Comment

ANNOUCEMENT~