Dunia Bahasa

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN


Membaca

BAND


1

PERNYATAAN STANDARD


Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR


B1 DB1
Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.


EVIDENS


B1 DB1 E1
Membunyikan huruf vokal dan menamakan huruf konsonan.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
·         Kad huruf

Langkah pentaksiran:
·         Minta murid membunyikan dan menamakan huruf vokal.
·         Minta murid membunyikan dan menamakan huruf kosonan.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ..................................................................... ...............................................

KELAS: .............................................                                    TARIKH: ............................  
KEMAHIRAN : Membaca                                              RUJUKAN: B1 DB1 E1

ARAHAN : Tunjuk dan menyebut huruf vokal dan huruf konsonan.


A.   Huruf vokal

  B. Hurufkonsonan
b
 


q
 


f
 


w
 


s
 j
 


h
 


k
 


d
 


p
 r
 


t
 


n
 


z
 


v
 c
 


l
 


m
 


g
 


y
 
 

Menguasai

                                  Tandatangan Pentaksir
Tidak Menguasai

                       …………………………….

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN


Membaca

BAND


1

PERNYATAAN STANDARD


Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR


B1 DB1
Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.


EVIDENS


B1 DB1 E2
Mengeja dan membatang suku kata terbuka dan tertutup.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
·         Kad perkataan dan kad suku kata

Langkah pentaksiran:
·         Minta murid menyebut suku kata terbuka.
·         Minta murid mengeja suku kata terbuka.
·         Minta murid membatangkan suku kata terbuka.

                                       
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA: ..................................................................................................................   

KELAS: .............................................                         TARIKH: ............................                          

KEMAHIRAN : Membaca                                           RUJUKAN: B1 DB1 E3

ARAHAN: Membaca suku kata terbuka dan tertutup.


A.   Suku kata terbuka 

B.   Suku kata tertutup


 

                                                                            

                                                               


Menguasai

                                  Tandatangan Pentaksir
Tidak Menguasai

                       …………………………….
PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN


Membaca

BAND


1

PERNYATAAN STANDARD


Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR


B1 DB1
Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.


EVIDENS


B1 DB1 E3
Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
·         Kad perkataan dan kad gambar

Langkah pentaksiran:
·         Minta murid membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama berdasarkan gambar.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

NAMA: ....................................................................................................................

KELAS: .............................................                           TARIKH: ............................                                    

KEMAHIRAN : Membaca                                              RUJUKAN: B1 DB1 E2


ARAHAN: Eja dan batang perkataan yang diberi.
 


                                                

 Menguasai

                                               Tandatangan Pentaksir
Tidak Menguasai

                                …………………………….
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN


Menulis

BAND


1

PERNYATAAN STANDARD


Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR


B1 DT1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan.


EVIDENS


B1 DT1 E1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
-        

Langkah Pentaksiran:
·         Minta murid menulis huruf b, d, p, t, r, m dan n.
·         Minta murid menulis suku kata ba, la, re, mu, so, ti dan ce(bunyi e- taling).
·         Minta murid menulis perkataan buku, meja, sofa, pasu, ciku dan kera.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

NAMA: ...........................................................................................................................

KELAS: .............................................                           TARIKH: ...................................

KEMAHIRAN : Menulis                                                 RUJUKAN: B1 DT1 E1

ARAHAN:      Tuliskan huruf, suku kata dan perkataan.

A.   Tuliskan huruf.

B.   Tuliskan suku kata


 


C.   Tuliskan perkataan


 


Menguasai

                                                           Tandatangan Pentaksir
Tidak Menguasi

                                     …………………………….

Refleksi:
Kekuatan:
Hari ini saya telah menguji kadar kefahaman murid terhadap ejaan dan sebutan dengan menggunakan instrument tahun satu. Saya dapati bahawa terdapat juga murid yang gagal untuk menguasai kemahiran yang sepatutnya harus dikuasai pada tahun satu.

Kelemahan:
Walaupun saya dapat mengesan kelemahan sebahagian murid saya, tetapi kebanyakan murid saya pula membuang masa untuk menyertai ujian ringkas ini. Saya patut menyediakan bahan lain untuk mereka yang sebenarnya tidak menghadapi masalah ini

0 comments:

Post a Comment

ANNOUCEMENT~